Lista parabanków obecnie prosperujących w Polsce

Lista parabanków obecnie prosperujących w Polsce

Baza wiedzy
Choć rynek usług pozabankowych znany wzbudza duże zainteresowanie, nadal ciężko jest zdefiniować termin parabank. Najogólniej rzecz ujmując jest to instytucja, która wykonuje czynności podobne do banku lecz nie działa w oparciu o Ustawę Prawo bankowe z roku 1997. Ponadto podmioty te nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Przyjęło się mówić o parabankach w brzmieniu pejoratywnym, gdyż instytucje parabankowe kojarzą się przede wszystkim z piramidą finansową. Nie jest to słuszne założenie, bowiem nie każda jednostka świadcząca lokaty czy oferująca ubezpieczenia czerpie zyski od swoich klientów, które są jedynym źródłem finansowania firmy. Za parabanki uważa się również instytucje pożyczkowe oferujące popularne chwilówki. Jest to jednak błędne myślenie bowiem firmy pożyczkowe nie proponują lokat, tym bardziej nie przyjmują żadnych środków od swoich klientów z wyjątkiem tych wynikających z posiadanego zobowiązania finansowego. Lista obecnie…
Read More
Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o dochodach

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o dochodach

Baza wiedzy
Zaciągnięcie kredytu gotówkowego w banku wiąże się z pewnymi formalnościami. Każdy pożyczkobiorca musi spełnić określone warunki by móc wnioskować o zobowiązanie finansowe. Jednym z nich jest odpowiednia zdolność kredytowa. Należy przez to rozumieć możliwość do uregulowania danego kredytu w wyznaczonym terminie wraz z naliczonymi kosztami jego obsługi (prowizja, odsetki, itp.). Jest fundamentem pozwalającym na wywiązanie się z umowy kredytowej. W celu potwierdzenia swojej predyspozycji finansowej, konsument ma obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdzające dochód. Zwykle niezbędnymi są umowa o pracę, dzieło czy na zlecenie, książka przychodów i rozchodów oraz ostatnie zeznanie roczne dla przedsiębiorców czy też dokumenty dotycząc uzyskiwanych świadczeń z tytułu emerytury lub renty. Często wymagane jest także zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie o dochodach - co to jest? Zaświadczenie o dochodach jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę. Musi zawierać informacje na temat:…
Read More
Pożyczka na świadczenia rodzinne

Pożyczka na świadczenia rodzinne

Baza wiedzy
Alimenty, 500+ oraz inne świadczenia rodzinne stanowią dochód kredytobiorcy. Jednak nie jest on akceptowany przez instytucje bankowe jako dodatkowy profit, który podniesie zdolność kredytową. Firmy pożyczkowe z kolei świadczące chwilówki nie wymagają często zaświadczenia o zarobkach zatem osoby żyjące jedynie ze świadczeń rodzinnych mają szansę uzyskać pożyczkę. Wprowadzenie programu 500+ obniżyło procent osób zaciągających zobowiązania finansowe spoza sektora bankowego, lecz także stanowi perspektywę ubiegania się o wyższą kwotę pożyczki. Pożyczka na świadczenia rodzinne Informacje dostępne na stronach internetowych banków jasno precyzują, jakie rodzaje dochodów są akceptowane przez daną instytucję. Nie ma wśród nich świadczeń rodzinnych. Zatem osoba utrzymująca się jedynie z tego rodzaju źródła dochodu nie otrzyma kredytu w banku. Inaczej przedstawia się sprawa w firmach parabankowych. One bowiem w dużej większości nie wymagają żadnych zaświadczeń o dochodach. Tym samym…
Read More
Jak budować pozytywną historię kredytową?

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Baza wiedzy
Pozytywna historia kredytowa to nasza wizytówka, która często decyduje o tym jaką kwotę zobowiązania finansowego możemy uzyskać od pożyczkodawcy. Jest istotnym czynnikiem, który informuje instytucję finansową o naszej rzetelności oraz wiarygodności kredytowej. Pozyskiwana jest z baz, takich jak Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej. Wszystkie te podmioty gromadzą dane na temat osób fizycznych, przedsiębiorców czy spółek na temat ich historii spłat różnych zobowiązań finansowych. Zaglądając do baz instytucje oferujące swoje usługi finansowe zyskują potwierdzenie czy kredytobiorca będzie w przyszłości w stanie uregulować swój dług w wyznaczonym terminie. Dlatego historia kredytowa jest tak kluczowym czynnikiem podczas ubiegania się o pożyczkę. Jak budować pozytywną historię kredytową? [caption id="attachment_3306" align="alignright" width="290"] Umowa kredytowa to ważny krok, aby go postawić warto się przygotować[/caption] Jeśli zaciągamy zobowiązanie finansowe w banku, ten…
Read More
Żyrant ponosi znaczną odpowiedzialność. Sprawdź!

Żyrant ponosi znaczną odpowiedzialność. Sprawdź!

Baza wiedzy
Żyrant jest potoczną nazwą poręczyciela, czyli używanego w prawie terminu określającego osobę potwierdzającą spłatę danego zadłużenia czy zobowiązania w przypadku, gdyby prawowity dłużnik nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Słowo „żyrant” zakorzeniło się jednak w potocznym języku polskim nie bez powodu. Pochodzi od włoskiego „girante”, które znowu wywodzi się z „girare” oznaczającego „obracać” lub „żyrować”. Podobne zresztą słownictwo występuje również w języku łacińskim i greckim, a więc historia „żyranta” sięga naprawdę dalekich czasów. Kim żyrant jest współcześnie? Żyrant dzisiaj to osoba, która poręcza wypłacalność dłużnika. To znaczy, że w każdej sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie w stanie spłacić zadłużenia do zapłaty zobowiązania zostanie wezwany właśnie żyrant (strata pracy, śmierć, choroba, „miganie” się od spłaty). Nie może on wtedy odmówić zapłaty należności, wskazując nawet na wypłacalność samego dłużnika. Czasami nawet, co…
Read More
Czym grozi niespłacona chwilówka? Przykłady

Czym grozi niespłacona chwilówka? Przykłady

Baza wiedzy
Popularna „chwilówka” w rozumieniu prawnym nie różni się niczym od pożyczek czy kredytów zaciąganych na większe kwoty i dłuższe okresy kredytowania. Jej niska kwota i stosunkowo krótki czas na spłatę nie czynią z „chwilówki” towaru mniej ważnego i cennego. Niespłacenie chwilówki pociąga za sobą poważne konsekwencje, łącznie z wejściem na drogę sądową. Pierwszą konsekwencją jest naliczanie odsetek karnych za każdy dzień zwłoki w spłacie zadłużenia. Windykacja i komornik Parabanki korzystają często z zewnętrznych firm windykacyjnych, których zadaniem jest odebranie od dłużnika niespłaconej pożyczki. W przypadku braku spłaty chwilówki w przeciągu określonego czasu dodatkowego wraz z naliczonymi kosztami dodatkowymi, firma wraz z windykatorem może wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania wchodząc z nim na drogę sądową. Brak środków do spłaty nie wyklucza braku spłaty chwilówki w ogóle. Jeśli sąd uzna, że dłużnik…
Read More