Podstawowe różnice między bankiem a parabankiem

Parabanki są prywatnymi firmami, które tylko w niewielkim stopniu przypominają w swojej działalności prawdziwe banki. Dlatego też, wiele osób czuje swoisty strach przed zaciągnięciem pożyczki w instytucji pozabankowej. Jest on jednak uzasadniony biorąc pod uwagę liczne afery związane z podobnymi instytucjami. Bodaj do najgłośniejszej z nich należała ochrzczona przez media tym mieniem: afera Amber Gold. W sierpniu tego roku minęły dwa lata od jej wybuchu, powoli sektor pozabankowy na powrót się stabilizuje, a poprzez liczne reklamy w TV staje się równocześnie sektorem niezwykle rzetelnym – przynajmniej tak widzianym przez opinię publiczną.

Jak to jest z punktu widzenia prawa?

Parabanki działają w oparciu o inne przepisy prawa niż banki, które korzystają z przepisów prawa bankowego. Firmy pożyczkowe posiłkować się mogą, jak również ich klienci, prawem cywilnym, które nie ma niestety tak szerokiego zastosowania, może za to posiadać pewne luki do wykorzystania.

Dodatkowo każdy bank objęty jest nadzorem finansowym oraz gwarancją depozytów. Parabanki należą do tak zwanego shadow banking, czyli szarej strefy równoległych systemów bankowych.

banki
Czy banki są lepsze od parabanków?

Gdzie w prawie znajdziemy zapis o parabankach?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: właściwie nigdzie. Sama definicja parabanku nie jest zdefiniowana w pełni. W zapisach polskiego prawa właściwie nie pojawiają się typowe dla parabanków terminy, w tym nie używa się również samego słowa „parabank”, ani też „instytucja pozabankowa” czy „firma pożyczkowa”. Są to terminy ukute w społeczeństwie, bez odniesienia do prawa.

W bardzo wąskim ujęciu, które jest wystarczające do opisu typowych i najpopularniejszych parabanków w Polsce, wystarczy jedna z definicji zaproponowanych w szerokiej literaturze przedmiotu. Stwierdza się bowiem, że parabankiem nazwiemy każdą instytucję, która wykonuje czynności wymienione w art. 5 ust. 2 Prawa bankowego.

Zapisy art. 5 ust. 2 Prawa bankowego: udzielanie pożyczek, wykonywanie operacji przy użyciu kart płatniczych, wydawanie kart płatniczych, zbywanie i nabywanie wierzytelności, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, sprzedaż i skup wartości dewizowych itd..

Zwłaszcza zaś, biorąc pod uwagę powyższy zapis, stwierdza się, że parabankami w szczególności nazwiemy instytucje uprawnione do czynności związanych z udzielaniem pożyczek, w tym do działalności kredytowo-depozytowej.

Różnice pomiędzy bankiem a parabankiem

Przedstawione różnice można zebrać w jednej, łatwej w odczycie tabeli, którą skonstruowaliśmy specjalnie dla Państwa wygody:

 
Banki
Parabanki
Objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego?
Tak
Nie
Gwarancja depozytów?
Tak
Nie
Podstawa prawna:
Prawo bankowe
Prawo cywilne
Ryzyko utraty wpłaconych środków:
Brak
Średnie
Instytucja Zaufania Publicznego:
Tak, wysokie zaufanie, ale w ostatnich sondażach spada
Zaufanie zachwiane ze względu np. na aferę Amber Gold, czy wykazane nieprawidłowości w działaniu firmy Provident; zostaje obudowane i wciąż rośnie
Udzielanie pożyczek i kredytów:
Tak
Możliwość udzielania jedynie świadczeń nazywanych pożyczkami
Chwilówki:
Nie
Istotne dla działalności parabanku
Kwoty i okresy pożyczkowania:
Większe, okres dłuższy
Mniejsze, okres krótszy
Pożyczki w 15 minut przez Internet:
Raczej nie, wymagana obecność w placówce banku
Tak, w większości parabanków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *