Jak budować pozytywną historię kredytową?

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Baza wiedzy
Pozytywna historia kredytowa to nasza wizytówka, która często decyduje o tym jaką kwotę zobowiązania finansowego możemy uzyskać od pożyczkodawcy. Jest istotnym czynnikiem, który informuje instytucję finansową o naszej rzetelności oraz wiarygodności kredytowej. Pozyskiwana jest z baz, takich jak Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej. Wszystkie te podmioty gromadzą dane na temat osób fizycznych, przedsiębiorców czy spółek na temat ich historii spłat różnych zobowiązań finansowych. Zaglądając do baz instytucje oferujące swoje usługi finansowe zyskują potwierdzenie czy kredytobiorca będzie w przyszłości w stanie uregulować swój dług w wyznaczonym terminie. Dlatego historia kredytowa jest tak kluczowym czynnikiem podczas ubiegania się o pożyczkę. Jak budować pozytywną historię kredytową? [caption id="attachment_3306" align="alignright" width="290"] Umowa kredytowa to ważny krok, aby go postawić warto się przygotować[/caption] Jeśli zaciągamy zobowiązanie finansowe w banku, ten…
Read More
Żyrant ponosi znaczną odpowiedzialność. Sprawdź!

Żyrant ponosi znaczną odpowiedzialność. Sprawdź!

Baza wiedzy
Żyrant jest potoczną nazwą poręczyciela, czyli używanego w prawie terminu określającego osobę potwierdzającą spłatę danego zadłużenia czy zobowiązania w przypadku, gdyby prawowity dłużnik nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Słowo „żyrant” zakorzeniło się jednak w potocznym języku polskim nie bez powodu. Pochodzi od włoskiego „girante”, które znowu wywodzi się z „girare” oznaczającego „obracać” lub „żyrować”. Podobne zresztą słownictwo występuje również w języku łacińskim i greckim, a więc historia „żyranta” sięga naprawdę dalekich czasów. Kim żyrant jest współcześnie? Żyrant dzisiaj to osoba, która poręcza wypłacalność dłużnika. To znaczy, że w każdej sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie w stanie spłacić zadłużenia do zapłaty zobowiązania zostanie wezwany właśnie żyrant (strata pracy, śmierć, choroba, „miganie” się od spłaty). Nie może on wtedy odmówić zapłaty należności, wskazując nawet na wypłacalność samego dłużnika. Czasami nawet, co…
Read More
Czym grozi niespłacona chwilówka? Przykłady

Czym grozi niespłacona chwilówka? Przykłady

Baza wiedzy
Popularna „chwilówka” w rozumieniu prawnym nie różni się niczym od pożyczek czy kredytów zaciąganych na większe kwoty i dłuższe okresy kredytowania. Jej niska kwota i stosunkowo krótki czas na spłatę nie czynią z „chwilówki” towaru mniej ważnego i cennego. Niespłacenie chwilówki pociąga za sobą poważne konsekwencje, łącznie z wejściem na drogę sądową. Pierwszą konsekwencją jest naliczanie odsetek karnych za każdy dzień zwłoki w spłacie zadłużenia. Windykacja i komornik Parabanki korzystają często z zewnętrznych firm windykacyjnych, których zadaniem jest odebranie od dłużnika niespłaconej pożyczki. W przypadku braku spłaty chwilówki w przeciągu określonego czasu dodatkowego wraz z naliczonymi kosztami dodatkowymi, firma wraz z windykatorem może wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania wchodząc z nim na drogę sądową. Brak środków do spłaty nie wyklucza braku spłaty chwilówki w ogóle. Jeśli sąd uzna, że dłużnik…
Read More
Podstawowe różnice między bankiem a parabankiem

Podstawowe różnice między bankiem a parabankiem

Baza wiedzy
Parabanki są prywatnymi firmami, które tylko w niewielkim stopniu przypominają w swojej działalności prawdziwe banki. Dlatego też, wiele osób czuje swoisty strach przed zaciągnięciem pożyczki w instytucji pozabankowej. Jest on jednak uzasadniony biorąc pod uwagę liczne afery związane z podobnymi instytucjami. Bodaj do najgłośniejszej z nich należała ochrzczona przez media tym mieniem: afera Amber Gold. W sierpniu tego roku minęły dwa lata od jej wybuchu, powoli sektor pozabankowy na powrót się stabilizuje, a poprzez liczne reklamy w TV staje się równocześnie sektorem niezwykle rzetelnym – przynajmniej tak widzianym przez opinię publiczną. Jak to jest z punktu widzenia prawa? Parabanki działają w oparciu o inne przepisy prawa niż banki, które korzystają z przepisów prawa bankowego. Firmy pożyczkowe posiłkować się mogą, jak również ich klienci, prawem cywilnym, które nie ma niestety tak…
Read More
Jak prawidłowo wyliczyć RRSO? Co to jest?

Jak prawidłowo wyliczyć RRSO? Co to jest?

Baza wiedzy
W wielu analizach pożyczkowych, na samych stronach banków czy parabanków, odnajdujemy przy wybranej pożyczce tajemniczy zapis „RRSO”, a przy nim jeszcze bardziej dla nas zagadkowy procent. Czym jest „RRSO”, co oznacza, jak się go oblicza i do czego służy? RRSO czyli rzeczywiste oprocentowanie kredytu Banki muszą podawać klientom wartości RRSO każdej pożyczki i kredytu. Pilnuje tego prawo bankowe i przepisy o kredycie konsumenckim. Również firmy pożyczkowe powinny w swoich ofertach zawierać taką informację. RRSO ma pomagać w wyborze najodpowiedniejszej i najtańszej pożyczki. Niejednokrotnie jednak RRSO obliczone jest albo błędnie, albo poprzez swoje zawiłości może być wyższe w przypadku pożyczki droższej, w stosunku do pożyczki tańszej. Tym bardziej więc konsumenci nie ufają tym wyliczeniom i nie potrafią prawidłowo interpretować pokazywanych wyników. Dzisiaj rozwiejemy te i inne wątpliwości! Definicja RRSO Jest to…
Read More
Nominalna stopa oprocentowania a rzeczywista

Nominalna stopa oprocentowania a rzeczywista

Baza wiedzy
Nominalną stopą procentową nazywa się cenę kapitału udostępnionego lub nominalny przychód z kapitału już posiadanego. Stopę procentową, jak sama nazwa na to wskazuje, wyraża się w procentach. Podaje ona iloraz sumy odsetek, które uzyskuje się z zainwestowanej kwoty, do wielkości zainwestowanej kwoty w wybranym czasie. Nie należy przy tym mylić pojęcia nominalnej i realnej stopy procentowej. Są to pojęcia zupełnie od siebie różne, oznaczające dwie różne „wartości”. Realna i nominalna stopa oprocentowania Realna stopa oprocentowania jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym. Uwzględnia ona między innymi inflację. Stopa nominalna może służyć do obliczania wzrostu wartości kapitału. Nominalną stopą oprocentowania nazwiemy więc różnicę pomiędzy wpłaconym lub wypłaconym kapitałem, który urósł w danej jednostce czasu. Jej wartość jest ważna dla konsumentów ze względu na różnego rodzaju inwestycje oraz ze względu na pobieranie kredytów i pożyczek.…
Read More