Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o dochodach

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego w banku wiąże się z pewnymi formalnościami. Każdy pożyczkobiorca musi spełnić określone warunki by móc wnioskować o zobowiązanie finansowe. Jednym z nich jest odpowiednia zdolność kredytowa.
Należy przez to rozumieć możliwość do uregulowania danego kredytu w wyznaczonym terminie wraz z naliczonymi kosztami jego obsługi (prowizja, odsetki, itp.). Jest fundamentem pozwalającym na wywiązanie się z umowy kredytowej. W celu potwierdzenia swojej predyspozycji finansowej, konsument ma obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdzające dochód. Zwykle niezbędnymi są umowa o pracę, dzieło czy na zlecenie, książka przychodów i rozchodów oraz ostatnie zeznanie roczne dla przedsiębiorców czy też dokumenty dotycząc uzyskiwanych świadczeń z tytułu emerytury lub renty. Często wymagane jest także zaświadczenie o dochodach.

Zaświadczenie o dochodach – co to jest?

Zaświadczenie o dochodach jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę. Musi zawierać informacje na temat:

  • wysokości dochodów
  • zajmowanego stanowiska
  • czasu trwania umowy

Dodatkowo winne być opatrzone pieczęcią zakładu pracy lub firmy i podpisane przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenia nie można sporządzić samodzielnie. Wymagane jest przez banki podczas udzielania zobowiązań finansowych. Jednocześnie w przypadku krótkoterminowych kredytów sięgających niewielkich kwot, tego rodzaju dokument nie będzie konieczny. Firmy pożyczkowe spoza sektora bankowego również oferują kredyty bez zaświadczeń o dochodach.

Banknoty 100 złotych
Zaświadczenie o dochodach wymagane jest przy aplikowaniu o kredyt

Pożyczki na oświadczenie

Pożyczki bez zaświadczeń o dochodach to produkty często spotykane w sektorze pozabankowym. Firmom, które je udostępniają wystarczy wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym klient podaje dane osobowe, kontaktowe oraz informacje o wysokości i źródle dochodów.Taki wniosek o pożyczkę jest jednocześnie oświadczeniem o zarobkach, stąd często mówi się o nich kredyty na oświadczenie. Czy jednak można uzyskać pożyczkę na oświadczenie bez zdolności kredytowej? Nie, bowiem konsument ubiegający się o nią musi mieć środki do wywiązania się z umowy kredytowej. Żądna firma nie zaoferuje zobowiązania finansowego komuś, kto nie będzie w stanie go w przeszłości spłacić. Dlatego, podobnie jak w bankach, zdolność kredytowa jest wymogiem uzyskania pożyczki. Choć w przypadku ów sektora, nie musi być ona tak wysoka, jak podczas aplikowania o zobowiązania bankowe.