Czym grozi niespłacona chwilówka? Przykłady

Popularna „chwilówka” w rozumieniu prawnym nie różni się niczym od pożyczek czy kredytów zaciąganych na większe kwoty i dłuższe okresy kredytowania. Jej niska kwota i stosunkowo krótki czas na spłatę nie czynią z „chwilówki” towaru mniej ważnego i cennego. Niespłacenie chwilówki pociąga za sobą poważne konsekwencje, łącznie z wejściem na drogę sądową. Pierwszą konsekwencją jest naliczanie odsetek karnych za każdy dzień zwłoki w spłacie zadłużenia.

Windykacja i komornik

Parabanki korzystają często z zewnętrznych firm windykacyjnych, których zadaniem jest odebranie od dłużnika niespłaconej pożyczki. W przypadku braku spłaty chwilówki w przeciągu określonego czasu dodatkowego wraz z naliczonymi kosztami dodatkowymi, firma wraz z windykatorem może wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania wchodząc z nim na drogę sądową.

Brak środków do spłaty nie wyklucza braku spłaty chwilówki w ogóle. Jeśli sąd uzna, że dłużnik nie posiada środków wystarczających na spłatę należności, wówczas zostanie wezwany komornik sądowy, który w większości przypadków może przejąć mienie dłużnika.

W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje, ale otrzymuje inne środki wystarczające na pokrycie długu np. rentę, zasiłek czy zapomogę, wówczas komornik może zając właśnie te świadczenia.

Uwaga: Wszelkie koszty postępowania sądowego pokrywa pożyczkobiorca!

Wpisanie do baz dłużników

Niespłacona chwilówka ma swoje konsekwencje również w dalekiej przyszłości dłużnika. Firmy pożyczkowe chętnie wpisują swoich dłużników do wszelkich baz, w tym do bazy BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej) i KRD (Krajowy Rejestr Dłużników). Rzadziej dane te trafiają do BIK (Biuro Informacji Kredytowej), z którego w chwili obecnej korzystają przeważnie banki.

Niespłacona chwilówka wpływa na historię kredytową pożyczkobiorcy uniemożliwiając mu w przyszłości zaciągnięcie innego świadczenia, w tym pożyczki czy kredytu bankowego.

Zasady wpisywania dłużników do baz:
  • Minimalna kwota zadłużenia musi wynieść 200 zł
  • Wpis do rejestru następuje po 60 dniach opóźnienia w spłacie pożyczki licząc od ostatniego dnia spłaty zapisanego w umowie, lub ostatniego dnia spłaty po przedłużeniu tego okresu

Informacje w bazie dłużników zostają wpisane bez naszej zgody (nie jest ona potrzebna) oraz są przetrzymywane przez okres 5 lat.

Monity i upomnienia

Każda niespłacona chwilówka wiąże się również z szeregiem ustalonych odgórnie kroków wykonywanych przez każdą firmę pożyczkową. Dotyczą one wezwań do zapłaty, upomnień oraz wysyłanych monitów. Wszelkie koszty powyższych ponosi pożyczkobiorca. Koszty zostają doliczane do sumy niespłaconej pożyczki.

Parabanki zazwyczaj wielokrotnie wzywają dłużnika do zapłaty zobowiązania. Każde kolejne wezwanie jest droższe, niż poprzednie. Do tego mogą one być wysyłane w różny sposób: listownie, za pomocą wiadomości SMS lub wiadomości e-mail. Każdy z tych rodzajów wezwań ma osobną cenę. Zazwyczaj koszt jednego monitu waha się w cenie od 10 do 40 zł. Upomnienia wysyłane listownie są najdroższymi, ich cena może dojść nawet do 60 zł.

Przedłużenie okresu pożyczki

Jeśli okres spłaty pożyczki upłynął w ciągu ostatnich dwóch dni, wówczas jest jeszcze możliwość wniesienia prośby o przedłużenie okresu spłaty. Każda z firm ustala własny cennik przedłużenia spłaty pożyczki. Ceny te wahają się od 50 do nawet prawie 300 zł. Pożyczkę zazwyczaj można przedłużyć o okres 7, 14 i 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *