Nominalna stopa oprocentowania a rzeczywista

Nominalną stopą procentową nazywa się cenę kapitału udostępnionego lub nominalny przychód z kapitału już posiadanego. Stopę procentową, jak sama nazwa na to wskazuje, wyraża się w procentach. Podaje ona iloraz sumy odsetek, które uzyskuje się z zainwestowanej kwoty, do wielkości zainwestowanej kwoty w wybranym czasie. Nie należy przy tym mylić pojęcia nominalnej i realnej stopy procentowej. Są to pojęcia zupełnie od siebie różne, oznaczające dwie różne „wartości”.

Realna i nominalna stopa oprocentowania

Realna stopa oprocentowania jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym. Uwzględnia ona między innymi inflację. Stopa nominalna może służyć do obliczania wzrostu wartości kapitału. Nominalną stopą oprocentowania nazwiemy więc różnicę pomiędzy wpłaconym lub wypłaconym kapitałem, który urósł w danej jednostce czasu. Jej wartość jest ważna dla konsumentów ze względu na różnego rodzaju inwestycje oraz ze względu na pobieranie kredytów i pożyczek.

Stopa rzeczywista nie ma na nasze życie takiego wpływu, występuje raczej „w cieniu”, jest abstrakcyjna i trudno odnieść ją do realnego życia.

Definicje
  • Nominalna stopa oprocentowania nie uwzględnia w sobie wzrostu cen, a więc inflacji. Wskazuje dokładnie na to, jakie konsument ponosi koszty płacąc za różnego rodzaju depozyty
  • Realna stopa oprocentowania jest stopą nominalną pomniejszoną o stopę inflacji czyli średniego wzrostu cen. Uwzględnia więc ona inflację wzrostu cen niektórych dóbr w ciągu roku
  • Realna stopa oprocentowania powinna pozostawać stała. Wtedy nominalna stopa oprocentowania powinna wzrastać wraz z tempem inflacji

Co zależy od nominalnej stopy procentowej?

Zależą od niej między innymi wpłacone przez nas pieniądze na lokaty lub konta oszczędnościowe. Według naszych chęci i wyobrażeń pieniądze te powinny się namnażać i zwiększać swoją wartość – to dzieje się właśnie dzięki nominalnej stopie oprocentowania. Pożyczając kredyt czy pożyczkę również powinniśmy zainteresować się wartością nominalnej stopy oprocentowania. To ona bowiem wyznacza różnicę pomiędzy sumą pożyczoną a tą do spłacenia. Suma spłacana jest powiększona o dany procent sumy właściwej i bezpośrednio związana z wysokością nominalnej stopy procentowej.

negocjacje
Co to jest RRSO?

Ile może wynieść oprocentowanie nominalne?

Jego wysokość nie może przekroczyć odsetek maksymalnych, tym samym więc nie może przekroczyć czterokrotności wartości obowiązującej stopy kredytu konsumenckiego ustalanego odgórnie przez Narodowy Bank Polski.

Banki i parabanki powinny nas informować

Ustawa o kredycie konsumenckim stawia sprawę jasno. Każda ulotka, reklama, czy oferta powinna zawierać wysokości zarówno oprocentowania nominalnego, jak i rzeczywistego. Dodatkowo wszystkie parabanki i banki powinny informować klientów o dokładnie wszystkich kosztach związanych z samym udzieleniem i spłatą pożyczek oraz kredytów.

Obie wartości muszą zostać podane tylko raz, podczas obliczania reprezentatywnego przykładu pożyczki. W tzw. „kalkulatorach” pożyczkowych firmy pożyczkowe nie muszą więc zawierać wszystkich informacji o wybranej przez nas kwocie kredytu udzielanego na dany okres.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *