Żyrant ponosi znaczną odpowiedzialność. Sprawdź!

Żyrant jest potoczną nazwą poręczyciela, czyli używanego w prawie terminu określającego osobę potwierdzającą spłatę danego zadłużenia czy zobowiązania w przypadku, gdyby prawowity dłużnik nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Słowo „żyrant” zakorzeniło się jednak w potocznym języku polskim nie bez powodu. Pochodzi od włoskiego „girante”, które znowu wywodzi się z „girare” oznaczającego „obracać” lub „żyrować”. Podobne zresztą słownictwo występuje również w języku łacińskim i greckim, a więc historia „żyranta” sięga naprawdę dalekich czasów.

Kim żyrant jest współcześnie?

Żyrant dzisiaj to osoba, która poręcza wypłacalność dłużnika. To znaczy, że w każdej sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie w stanie spłacić zadłużenia do zapłaty zobowiązania zostanie wezwany właśnie żyrant (strata pracy, śmierć, choroba, „miganie” się od spłaty). Nie może on wtedy odmówić zapłaty należności, wskazując nawet na wypłacalność samego dłużnika. Czasami nawet, co potwierdza się w głosach wielu osób, żyrant spłaca należność nawet wtedy, gdy dłużnik „wyjdzie już na prostą”. Dzieje się tak z prostego powodu: wierzycielowi nie zależy na tym, by dług spłacany był przez osobę, która go zaciągnęła. Zależy mu na tym, aby w ogóle został spłacony, a niekiedy żyrant przedstawia się, jako osoba pewniejsza, nawet gdy dłużnik odzyska już możliwość spłaty należności (np. dostanie nową pracę).

Umowa poręczenia
  • Umowa poręczenia określa osobę poręczyciela, która zostanie wezwana do zapłaty, kiedy dłużnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku spłaty
  • Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego
  • Potrzebna jest pisemna zgoda poręczyciela, aby ten stał się prawnie odpowiedzialny za czyjeś zobowiązanie
  • Prawnie powinno się posługiwać terminem „poręczyciel” również w samej umowie poręczenia, jednak również w niektórych najnowszych orzeczeniach sądów występuje określenie „żyranta”

Poręczyłem pożyczkę i straciłem pieniądze…

To niestety częsty problem poręczycieli. Aby żyrować pożyczkę lub kredyt musimy mieć całkowite zaufanie do osoby, dla której to robimy. Najczęściej żyruje się dla członków najbliższej rodziny lub przyjaciół. Jednak nawet w takich sytuacjach nie zawsze jest to bezpieczne wyjście.

Poręczyciel ma jednak prawo do odebrania wpłaconych przez siebie pieniędzy. Na drodze prawnej wymagać może tego od samego dłużnika. Z początku jest to dobrowolna „umowa” pomiędzy stronami. Jeśli jednak dłużnik nie wyrazi chęci na oddanie wpłaconej przez poręczyciela kwoty, wówczas ten drugi może wejść z dłużnikiem na drogę sądową. W tym celu należy wnieść do sądu pozew o zapłatę.

Kiedy żyrant ma prawo odebrać swoje pieniądze?
  • Gdy dłużnik dobrowolnie nie chce spłacić kwoty, którą poręczyciel wpłacił na poczet zadłużenia
  • Gdy umowa poręczenia została zawarta właściwie i zgodnie z prawem
Kiedy żyrant może zostać wezwany do zapłaty długu?
  • Kiedy wierzyciel zawiadomi go, że dłużnik ma problem z zapłatą świadczenia w terminie. Bez takiej listownej informacji, lub podanej w inny prawny sposób, wierzyciel nie ma prawa wzywać poręczyciela do zapłaty długu.
  • Oczywiście ponownie, gdy umowa poręczenia została zawarta poprawnie i zgodnie z prawem

Warto walczyć o „swoje”, ale przede wszystkim zastanowić się nad konsekwencjami tzw. „żyrowania”, zwłaszcza wtedy, kiedy prosi nas o to osoba, której w pełni nie ufamy.
Zapraszamy Państwa do pozostawiania własnych przemyśleń na ten temat. Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *