Opłata przygotowawcza w kredytach bankowych i pożyczkach pozabankowych

Opłatą przygotowawczą nazywa się kwotę, którą należy spłacić bankowi lub instytucji pozabankowej zawierając umowę pożyczki lub kredytu. Błędnie uznaje się, że opłaty przygotowawcze są domeną jedynie rynku pozabankowego i tzw. „szarej strefy”, gdzie maksymalizuje się swoje zyski kosztem klienta. Banki korzystają z możliwości wprowadzenia opłaty przygotowawczej równie często.

Opłata przygotowawcza – fakty

Opłata przygotowawcza pobierana jest na poczet czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku (możemy tutaj wziąć pod uwagę pracę pracowników, którzy takie wnioski weryfikują oraz zapłatę np. w przypadku niewielkich firm pożyczkowych za weryfikację klientów w bazach dłużników). Dodatkowo w opłatę tą wpisany jest koszt oceny ryzyka kredytowego oraz przygotowania umowy.

W bankach, opłatę przygotowawczą płacimy tylko wtedy, kiedy kredyt lub pożyczka została nam już przyznana. Wlicza się ona w ogólny koszt zobowiązania. Uważać trzeba jednak na nieuczciwe praktyki niektórych firm, które pobierają opłatę jeszcze przed samym pozytywnym zaopiniowaniem wniosku. W ten sposób klient może ponieść koszt pożyczki, do której nie będzie miał praw.

Ostrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK wydał w 2013 roku broszurę będącą poradnikiem dla konsumentów pt. „Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji prabankowej”.
Poradnik można za darmo pobrać z poniższego adresu: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=13506
rachunki
Opłata przygotowawcza może nas dużo kosztować

Problemy zauważone przez UOKiK – ostrzeżenia dla konsumentów!

Pomocne strony i darmowa pomoc dla konsumentów

W przypadku, kiedy szukają Państwo informacji o oszustwach związanych z wpłatą opłaty przygotowawczej, za którą nigdy nie nastąpiło wydanie pożyczki lub kredytu, zwrócić się można o pomoc do:

Zapraszamy do opisywania w komentarzach własnych historii oraz doświadczeń związanych z tematem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *