Poprawa jakości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

Osoby pracujące w pomieszczeniach zamkniętych powinny mieć zapewnioną odpowiednią higienę środowiska pracy. Obok takich czynników jak prawidłowa temperatura niezmiernie ważnym jest również jakość powietrza. Jego czystość wpływa na komfort fizyczny a tym samym efektowność pracy. Dlatego w pomieszczeniach, do których doprowadza się kanały wentylacji zawsze należy dokonywać przeglądu tych ostatnich.

Zdrowie pracowników zależy także od pracodawcy

Praca w niesprzyjających warunkach przekłada się na zmniejszenie jej wydajności. Do najczęstszych błędów, jakie popełnia chcący zaoszczędzić na wydatkach pracodawca jest brak odpowiedniej temperatury oraz jakości powietrza w miejscy pracy. Wyłączone przez długi czas grzejniki, zbyt wysoka temperatura latem oraz brak przeglądu kanałów wentylacyjnych są przyczyną wielu niedogodności. Ciepło wpływające negatywnie na stan fizyczny pracowników objawia się brakiem energii. Zimno natomiast skutkuje brakiem koncentracji i prowadzi do przeziębienia. Natomiast zbyt niska jakość powietrza stanowi powód wielu chorób.

Przyczyny pogorszenia jakości powietrza

Przegląd wentylacji oraz klimatyzatorów w budynkach, gdzie znajdują się stanowiska pracy ma pierwszorzędne znaczenie. Obowiązkiem pracodawcy jest działanie na użytek swoich pracowników, dlatego musi on zapewnić okresową kontrolę wszystkich urządzeń doprowadzających powietrze do budynku. Tego typu zabiegi należy przeprowadzić przy współpracy z firmą, która specjalizuje się w czyszczeniu wentylacji. Do najchętniej wybieranych należy Twister 24 z pełną ofertą usług dostępną pod linkiem https://twister24.pl

Zaniedbanie tego procederu może skutkować nawet zamknięciem zakładu pracy.

Pogorszenie jakości powietrza wynika z nagromadzenia w kanałach wentylacyjnych nieczystości organicznych oraz drobnoustrojów. Pyłki, które osiadają na powierzchni stwarzają środowisko wywołujące stany alergiczne. Natomiast takie mikroorganizmy jak grzyby i bakterie powodują wiele chorób układu oddechowego. Bakteria z rodzaju Legionella, która namnaża się w takich środowiskach jak kanały wentylacyjne corocznie wywołuje zapalenie płuc u kilkuset osób. Jednym sposobem na unikanie tego zagrożenia jest okresowa kontrola wentylacji oraz usuwanie zalegających odpadów.