Pożyczka na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej: dowiedz się więcej!

Pożyczki na oświadczenie i poświadczenie różnią się między sobą. Łatwiej uzyskać taką, w której parabank żąda jedynie oświadczenia o dochodach. Poza tym parabanki chętniej udzielają pożyczek bez badania zdolności kredytowej swoich klientów. W przypadku banków wymagane będzie zarówno poświadczenie otrzymywanych dochodów, jak i w pełni przenalizowana zdolność kredytowa klienta.

Oświadczenie i zaświadczenie o otrzymywanych dochodach

Pożyczką na oświadczenie nazywamy taki typ pożyczki, w którym w procesie wnioskowania o nią klient musi przedstawić bankowi czy parabankowi oświadczenie o otrzymywanych dochodach. Wystarczy więc jedynie podpis pożyczkobiorcy, oświadczenie jego „woli”, że otrzymywany przez niego dochód jest naprawdę takim, jakim jest. Nie są więc tutaj potrzebne żadne dodatkowe dokumenty otrzymywane np. z miejsca pracy. Wystarczy nasz podpis i nasze „słowo”.

W przypadku pożyczki na zaświadczenie wymagany będzie dokument oficjalny wydany najczęściej przez pracodawcę, a przynajmniej przez niego podpisany, oznaczony pieczątką miejsca pracy. W ten sposób zaświadczamy, że otrzymywany przez nas dochód jest wystarczającym, aby opłacić raty pożyczki czy kredytu.

Badanie zdolności kredytowej klienta

Otrzymanie pożyczki czy kredytu bankowego nieodłącznie związane jest ze zbadaniem zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Mówi o tym prawo bankowe, które „zmusza” banki do takiego postępowania. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe, gdzie bank może udzielić kredytu nawet osobie bez zdolności kredytowej, ale są one sytuacjami pojedynczymi. Aby taką pożyczkę czy kredyt otrzymać należy wtedy posiadać np. nieruchomości czy inne dobra, które będą zabezpieczeniem dla banku.

Krótka i szybka definicja zdolności kredytowej ładnie przedstawiona jest w Prawie bankowym, w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku:

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”

Firmy pożyczkowe i inne instytucje parabankowe nie muszą obliczać zdolności kredytowej swoich klientów. Jeśli chcą, nie robią tego odgórnie, ale zgodnie z własną polityką. Wśród parabanków, które takiej zdolności nie obliczają znajduje się na przykład Vivus.pl czy SMS365.pl. Równeż portale pożyczek społecznościowych są miejscem, gdzie pożyczkę otrzymamy bez badania zdolności kredytowej. Chociaż i tam, niektórzy z inwestorów proszą o szerokie spektrum informacji nt. naszych zarobków, pracy, czy sytuacji osobistej.

załamana

Jak oblicza się zdolność kredytową?

Przede wszystkim bierze się pod uwagę następujące cechy samej pożyczki, jak i następujące informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta:

  • Wysokość pożyczki i okres jej spłaty
  • Informacje o zatrudnieniu oraz informacje o rodzaju umowy o pracę
  • Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia
  • Liczba osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym klienta, w tym liczba posiadanych dzieci
  • Wartości miesięcznych rachunków i opłat
  • Wartości miesięcznych wydatków na cele niezwiązane z „przeżyciem” i zapłatą za media oraz mieszkanie (np. ubrania, sprzęt, dodatkowe koszty domowe)
  • your list content

Przykłady z „życia wzięte”

Weźmy pod uwagę potencjalnego klienta, którego zarobki wynoszą 2 500 zł. Jest on jedyną osobą w swoim gospodarstwie domowym. Wynajmuje kawalerkę, za którą wraz z opłatami płaci miesięcznie około 800 zł. Koszty utrzymania wynoszą około 600 zł. Dodatkowo spłaca ratę zakupu nowego telewizora wynoszącą 89 zł miesięcznie. W pozostałe miesięczne koszty wlicza użytkowanie samochodu wynoszące 100 zł.

Klient chce wnioskować o szybką „chwilówkę” w parabanku. Czy ją otrzyma i na jakich zasadach?

W firmie pożyczkowej, która zbiera podobne informacje (dotyczące warunków ekonomicznych) taki klient mógłby liczyć na pożyczkę maksymalnie w kwocie około 300 zł. W przypadku parabanków, które oferują pożyczki jedynie na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej, klient mógłby otrzymać pożyczkę przynajmniej równą wysokości jego oświadczonego dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *