Pożyczka na świadczenia rodzinne

Alimenty, 500+ oraz inne świadczenia rodzinne stanowią dochód kredytobiorcy. Jednak nie jest on akceptowany przez instytucje bankowe jako dodatkowy profit, który podniesie zdolność kredytową. Firmy pożyczkowe z kolei świadczące chwilówki nie wymagają często zaświadczenia o zarobkach zatem osoby żyjące jedynie ze świadczeń rodzinnych mają szansę uzyskać pożyczkę. Wprowadzenie programu 500+ obniżyło procent osób zaciągających zobowiązania finansowe spoza sektora bankowego, lecz także stanowi perspektywę ubiegania się o wyższą kwotę pożyczki.

Pożyczka na świadczenia rodzinne

Informacje dostępne na stronach internetowych banków jasno precyzują, jakie rodzaje dochodów są akceptowane przez daną instytucję. Nie ma wśród nich świadczeń rodzinnych. Zatem osoba utrzymująca się jedynie z tego rodzaju źródła dochodu nie otrzyma kredytu w banku. Inaczej przedstawia się sprawa w firmach parabankowych. One bowiem w dużej większości nie wymagają żadnych zaświadczeń o dochodach. Tym samym pożyczkobiorca uzyskujący alimenty, 500+ lub innego rodzaju świadczenie może ubiegać się o chwilówkę. Nie możemy jednak zapewnić wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o pożyczki pozabankowe, że uzyskają pieniądze na świadczenia rodzinne. Zależy to w dużej mierze od polityki danej firmy.

Matka z córką siedzą przy laptopie
Osoby utrzymujące się ze świadczeń rodzinnych mają szanse na pożyczki pozabankowe

Chwilówki bez zaświadczeń o dochodach

Wiele instytucji pozabankowych oferuje pożyczki nie wymagając od potencjalnych klientów żadnych dodatkowych dokumentów z wyjątkiem dowodu osobistego. Decyzja o udzieleniu zobowiązania finansowego zostaje podjęta po rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę. W nim winny być zawarte informacje dotyczące pożyczkobiorcy, które będą miały wpływ na to, czy pożyczka zostanie przyznana. Niektóre parabanki ponadto nie wymagają stałego zatrudnienia. Wówczas na decyzję pożyczkową wpływa wiele czynników, takich jak wiarygodność czy historia kredytowa wnioskodawcy. LendOn oferuje pożyczki dla osób bezrobotnych, choć oczywiście muszą to być osobom, które mają jakikolwiek dochód by uregulować zobowiązanie finansowe. Z kolei Szybka Gotówka promuje chwilówki bez weryfikacji BIG.

Zdolność kredytowa wyznacza próg pożyczki dostępny dla klienta. Choć firmy pozabankowe ponoszą wyższe ryzyko kredytowe niż banki sprawdzają jaka jest możliwość danego kredytobiorcy do uregulowania chwilówki na czas. Przy niższej zdolności, np. u osób nie pracujących a otrzymujących świadczenia rodzinne firma może zaproponować niższą kwotę zobowiązania finansowego.