Pożyczki bez zdolności kredytowej

Czym jest zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową należy rozumieć możliwość wnioskodawcy do uregulowania zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie wraz z całkowitym kosztem jego obsługi (prowizja i odsetki).Jest to ważny parametr, który ma ogromne znaczenie podczas analizy wniosku kredytowego. Banki wymagają od potencjalnych klientów podania wysokości i źródła dochodów, co należy potwierdzić stosownymi dokumentami (zaświadczenia o dochodach, wyciągi z rachunku bankowego, oryginały uzyskiwanych świadczeń czy roczne zeznanie podatkowe). Ponadto weryfikują ich historię kredytową w bazach gospodarczych i w Związku Banków Polskich. Dlatego jakikolwiek negatywny wpis rzutuje na wiarygodność a tym samym zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Jak wyznacza się zdolność kredytową
By oszacować zdolność do uregulowania zobowiązania finansowego banki biorą pod uwagę następujące czynniki:

  • wysokość i źródło dochodów (umowa o pracę, dzieło, renta lub emerytura, własna działalność gospodarcza, działalność rolnicza, dochody z wynajmu itp.)
  • wysokość zadłużenia, jeśli klient spłaca inne kredyty i pożyczki
  • historia kredytowa w bazach gospodarczych
  • miesięczne stałe wydatki (czynsz, opłaty itp.)
  • liczba członków rodziny
  • posiadane zabezpieczenia (mieszkanie lub dom, działka itp)

Banki nie udzielają kredytów bez zdolności. Każda instytucja badania dokładnie możliwość kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego długu. Zatem niewystarczająca zdolność kredytowa jest przyczyną odmowy udzielenia zobowiązania finansowego.

Pożyczki bez zdolności kredytowej

Kobieta w bluzce w paski sprawdza komórkę
Zdolność kredytowa jest czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu

Firmy pozabankowe podobnie jak instytucje z sektora bankowego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są zobowiązane weryfikować zdolność kredytową klientów. Oczywiście jeśli chodzi o popularne chwilówki nie jest to tak restrykcyjne badanie, choć osoby bezrobotne, nie uzyskujące żadnych środków, mogą nie uzyskać zobowiązania od firmy pożyczkowej. Dlatego wiele z nich wymaga od konsumentów posiadania stałego zatrudnienia lub otrzymywania comiesięcznych dochodów.

Pożyczki społecznościowe
Jeśli poszukujemy pożyczek bez zdolności kredytowej to powinniśmy skupić się przede wszystkim na pożyczkach społecznościowych. Są to zobowiązania finansowe pomiędzy ludźmi, peer to peer. Dostępne są przez internet i cechują się niewysokimi kosztami. Pożyczkodawca to osoba lub osoby prywatne, które oferują elastyczne warunki kredytowania.
Jednak warto korzystać z firm, które oferują takie rozwiązania a uważać na prywatne osoby, mogące nas po prostu oszukać. Spośród firm świadczących pożyczki bez zdolności kredytowej te najbardziej znane to Finansowo.pl, Kokos.pl, Zakra oraz Fellow Finance. Istotne jest natomiast by klienci serwisów nie mieli negatywnej historii kredytowej, posiadali własne konto bankowe i byli obywatelami RP. Warunki kredytowania ustalane są indywidualnie pomiędzy pożyczkobiorcą a inwestorem.